Podmínky použití

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animace a video včetně jejich rozložení na AIMAXX webové stránce podléhají autorským právům. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, upravován a zpřístupňován třetí straně pro komerční účely bez předchozího výslovného svolení společnosti AIMAXX. Logo AIMAXX, fotky a popisy produktů a další informace o společnosti mohou být použity výhradně pro propagaci společnosti AIMAXX a jejich produktů.

AIMAXX průběžně kontroluje a upravuje informace uvedené na těchto webových stránkách. Přestože AIMAXX vynakládá veškeré úsilí na správnost informací uvedených na těchto stránkách, některé data mohou být přesto neaktuální. AIMAXX nepřebírá žádnou zodpovědnost za platnost, přesnost a kompletnost poskytnutých informací.

Obchodní značka a design

Všechny obchodní značky uvedené na AIMAXX webových stránkách jsou chráněné. Jedná se zejména o logo společnosti AIMAXX a symboly produktů. Značka a design použitý na těchto stránkách je duševním vlastnictvím společnost AIMAXX. Vstupem na AIMAXX webové stránky nevzniká nárok na duševní vlastnictví společnosti AIMAXX.

Osobní údaje

Stránky je možné navštívit bez poskytování osobních informací. AIMAXX nesbírá a neuchovává žádná osobní data kromě těch, která byla dobrovolně poskytnuta návštěvníkem webových stránek. Na tomto webu jsou oblasti, kde je možné zadat osobní informace z různého důvodu, jako je zájem o odpověď na technický dotaz nebo vyřešení požadavku.

Použití osobních údajů

Osobní data, která nám poskytnete, budou použita pouze pro požadovanou službu. AIMAXX neposkytne osobní údaje třetí straně, s výjimkou AIMAXX poboček, a i to pouze v případě, že to bude nutné pro splnění vašeho požadavku.


Menu: